10 Gold

Het marktaandeel van Radio10Gold stond onder druk. Radio10Gold heeft TutchCommunication gevraagd nieuwe campagne – en promotie ideeën te ontwikkelen. Belangrijke doelstellingen waren: behouden van huidige luisteraars, verbreden van de communicatie doelgroep, radio frequentie nadrukkelijker aanwezig en opvallen door originaliteit.