Disclaimer

TUTCHCOMMUNICATION betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. TUTCHCOMMUNICATION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan TUTCHCOMMUNICATION of haar licentiegevers. TUTCHCOMMUNICATION behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van TUTCHCOMMUNICATION en haar licentiegevers.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE OP DEZE WEBSITE
TUTCHCOMMUNICATION doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist, up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. TUTCHCOMMUNICATION is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw gebruik van deze informatie.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR TOEGANG TOT DEZE WEBSITE
TUTCHCOMMUNICATION kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. TUTCHCOMMUNICATION heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. TUTCHCOMMUNICATION is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE WEBSITES
Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. TUTCHCOMMUNICATION is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid.